Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 3/12 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-04-26 09:37:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/12 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-04-26 09:37:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/12 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-04-26 09:35:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/12 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-04-26 09:34:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę 30 koszy na psie odchody o pojemności 50 litrów oraz 2000 sztuk zestawów higienicznych dla zwierząt Łukasz Napierała 2012-04-25 12:11:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych przy ulicy 1 Maja 50 oraz przy ulicy W. S. Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2012-04-25 11:26:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 394/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2012-04-25 09:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzanie Nr 393/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2012-04-25 09:00:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 392/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-04-25 08:54:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 391/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-04-25 08:44:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 390/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2012-04-25 08:39:25 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2012-04-24 16:45:06 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2012-04-24 16:27:09 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2012-04-24 16:26:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na 23 maja 2012 roku Bernard Zonenberg 2012-04-24 14:45:49 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na 23 maja 2012 roku Bernard Zonenberg 2012-04-24 14:38:12 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na 23 maja 2012 roku Bernard Zonenberg 2012-04-24 10:45:38 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na 23 maja 2012 roku Bernard Zonenberg 2012-04-24 10:40:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 23 maja 2012roku Bernard Zonenberg 2012-04-23 15:18:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 387/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2012 r. Łukasz Napierała 2012-04-23 11:59:11 edycja dokumentu
Informacja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-04-23 08:35:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 389/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2012-04-20 14:52:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 388/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-04-20 14:48:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 387/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2012 r. Łukasz Napierała 2012-04-20 14:43:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 386/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Łukasz Napierała 2012-04-20 14:38:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 385/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej DN100 wraz z przyłączami do budynków w granicach pasa drogowego w ciągu ulicy Racławickiej w Boguszowie-Gorcach na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Świerczewskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Racławickiej w Boguszowie-Gorcach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - realizowanych na podstawie umowy nr 256/211 z dnia 10.08.2011 oraz aneksu nr 1 z dnia 20.03.2011 Łukasz Napierała 2012-04-20 14:35:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remonty budynków gminnych w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-04-20 08:49:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalny w budynku przy ulicy R. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu Ewa Plebańska 2012-04-16 14:12:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia wolnego lokalu mieszkalnego przy ulicy R. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu Ewa Plebańska 2012-04-16 14:10:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 384/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2012-04-12 10:40:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 383/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-04-12 10:33:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 382/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na 2012 rok w obszarze Kultura Łukasz Napierała 2012-04-12 10:13:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 381/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2012-04-12 10:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 380/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2012-04-12 10:04:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 379/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-04-12 10:00:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 378/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2012-04-12 09:56:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 377/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2012-04-12 09:51:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 376/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 r. Łukasz Napierała 2012-04-12 09:40:16 dodanie dokumentu
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (do 31.12.2016 r.) Łukasz Napierała 2012-04-12 08:00:55 edycja dokumentu
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (do 31.12.2016 r.) Łukasz Napierała 2012-04-12 07:59:10 edycja dokumentu