Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1080/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 641/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Traugutta 12J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków Łukasz Napierała 2018-03-12 13:17:26 edycja dokumentu
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 06.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:59:14 dodanie dokumentu
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:58:31 usunięcie dokument
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:56:32 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:55:37 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 14 Urszula Szymańska 2018-03-12 10:48:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:47:37 dodanie dokumentu
ogłoszenia o przetargach na dzień 18 kwietnia 2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-12 10:00:31 edycja dokumentu
ogłoszenia o przetargach na dzień 18 kwietnia 2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-12 09:54:39 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-03-12 08:33:12 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-03-12 08:32:49 edycja dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta BoguszówGorce i jej jednostek organizacyjnych Łukasz Napierała 2018-03-09 13:26:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przatrgu na dzień 11 kwietnia 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-03-09 11:20:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przatrgu na dzień 11 kwietnia 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-03-09 11:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1133/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Łukasz Napierała 2018-03-08 14:29:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1132/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych Łukasz Napierała 2018-03-08 14:19:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 782/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2013r. ws. powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-08 14:17:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1130/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej Łukasz Napierała 2018-03-08 14:16:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1129/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 396 /2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych Łukasz Napierała 2018-03-08 14:12:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1129/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 396 /2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych Łukasz Napierała 2018-03-08 14:11:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na dzień 21.03.2018r. Mariola Kunach 2018-03-08 12:06:22 dodanie dokumentu
Informacja ofertowa dla przedsiębiorców w sprawie usług doradczych. Ewa Plebańska 2018-03-07 11:51:47 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów i tuszy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-07 07:28:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne 21.03.2018r. Mariola Kunach 2018-03-06 16:37:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne 21.03.2018r. Mariola Kunach 2018-03-06 16:36:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1126/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-03-06 11:45:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1125/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-03-06 11:06:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1128/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-06 11:03:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1127/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-06 11:02:04 dodanie dokumentu
Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-05 15:38:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05.03.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-03-05 15:15:50 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 21.02.2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-05 14:50:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1124/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:30:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1126/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-03-02 13:29:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1125/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-03-02 13:28:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1124/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:25:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1123/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:23:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1122/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:22:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1121/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1120/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:20:09 dodanie dokumentu