Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1254/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.Kolejowej 39 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-23 14:08:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1253/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-23 14:07:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1252/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-23 14:07:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1251/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-23 14:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1250/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-23 14:04:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1249/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-07-23 14:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1248/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-23 14:02:51 dodanie dokumentu
Centrum Obsługi Jednostek (od 01.01.2017 r.) Łukasz Napierała 2018-07-20 13:43:55 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-07-20 13:27:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1247/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. 1 Maja 8 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-20 08:45:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1091/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Łukasz Napierała 2018-07-20 08:42:03 edycja dokumentu
Budowa 2-ch ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" Łukasz Napierała 2018-07-18 15:40:09 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 11.07.2018r Małgorzata Grzesiak 2018-07-18 12:18:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1141/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej Łukasz Napierała 2018-07-18 09:32:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1130/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej Łukasz Napierała 2018-07-18 09:31:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1241/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-17 17:44:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1246/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-17 17:41:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1245/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1239/2018r. z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-17 17:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-17 17:38:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-17 17:19:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/302/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Boguszów-Gorce kjest organem założycielskim Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:47:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/301/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:47:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/300/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:47:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/299/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2017 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:46:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/298/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:46:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:45:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/293/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:45:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/283/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:44:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/282/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-16 10:44:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1243/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2018r. Dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-07-13 12:37:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-13 12:37:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1243/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2018r. Dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-07-13 12:36:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-13 12:34:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1241/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-13 12:33:10 dodanie dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-07-13 09:38:01 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-07-13 09:37:04 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-07-13 09:16:30 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-07-13 09:14:19 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 04.07.2018r Mariola Kunach 2018-07-12 15:19:08 dodanie dokumentu
Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 27 (dawna ul. Buczka) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-07-11 14:52:00 dodanie dokumentu