Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG) Łukasz Napierała 2019-01-02 09:17:56 edycja dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Łukasz Napierała 2019-01-02 09:16:14 edycja dokumentu
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Łukasz Napierała 2019-01-02 08:56:33 edycja dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Łukasz Napierała 2019-01-02 08:55:01 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie w roku 2019 usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-28 13:32:08 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 40 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-12-28 13:26:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 40 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-12-28 13:25:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-12-27 12:41:55 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację w roku 2019 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-20 09:03:19 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację w roku 2019 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-20 09:01:43 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-19 13:59:31 edycja dokumentu
Unformacja o wyniku przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 14 grudnia 2018 Urszula Szymańska 2018-12-19 10:39:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-19 10:34:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-19 10:32:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr II/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-19 10:29:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na na publikację promocyjnego artykułu prasowego, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 pt. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach", nr RPDS.06.03.04-02-02013/16. Anna Majzner 2018-12-19 08:47:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę 2 szt. jednostronnych tablic pamiątkowych o wym. 30 x 42 cm wraz z elementami do montażu, w ramach zadania dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.06.03.04-02-02013/16 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach" Anna Majzner 2018-12-19 08:47:33 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację w roku 2019 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-18 14:19:38 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 15:13:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 15:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 15:08:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 15:06:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 15:00:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 14:59:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetaregu nieograniczonego mna cele nierolne na okres 5 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 14:39:39 dodanie dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2018-12-14 11:04:49 edycja dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2018-12-14 10:57:13 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie w roku 2019 usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 15:38:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 08:54:31 dodanie dokumentu
Teresa Kropielnicka - oświadczenie majątkowe złożone w związku z odejściem na emeryturę Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 08:50:55 dodanie dokumentu
Teresa Kropielnicka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 08:49:40 dodanie dokumentu
Kontrole w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-12 15:08:57 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów 2018 Łukasz Napierała 2018-12-12 13:39:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę 2 szt. jednostronnych tablic pamiątkowych o wym. 30 x 42 cm wraz z elementami do montażu, w ramach zadania dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.06.03.04-02-02013/16 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach" Anna Majzner 2018-12-12 11:49:30 dodanie dokumentu
Kontrole w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-12 11:40:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Trybańskiej nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-12-11 13:21:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Trybańskiej nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-12-11 13:18:03 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na na publikację promocyjnego artykułu prasowego, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 pt. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach", nr RPDS.06.03.04-02-02013/16. Anna Majzner 2018-12-11 11:51:48 dodanie dokumentu
Dostawa mebli i godła stanowiących wyposażenie Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-12-11 11:47:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich Łukasz Napierała 2018-12-11 08:28:51 edycja dokumentu