Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-10-08 12:29:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mariola Kunach 2018-10-08 10:41:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-10-05 13:51:14 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Głównej 18/1a w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-05 12:32:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Głównej 18/1a w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-05 12:31:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu "KROK DO ZATRUDNIENIA" w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 Łukasz Napierała 2018-10-04 14:12:57 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Boguszów-Gorce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-04 14:08:46 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 11/4w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 14:06:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 11/4 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 14:04:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli i godła stanowiących wyposażenie Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-10-04 13:43:12 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 13:14:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 13:13:16 dodanie dokumentu
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż w dniu 26.09.2018r. Małgorzata Grzesiak 2018-10-03 15:08:36 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. o  zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 Łukasz Napierała 2018-10-03 15:04:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. o  zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-03 14:32:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę 17 tabletów i 1 laptopa do obsługi obrad Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-03 10:43:49 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 26.09.2018r. Mariola Kunach 2018-10-03 10:32:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 wraz z podsumowaniem Łukasz Napierała 2018-10-02 14:20:14 dodanie dokumentu
Informacja o wolnym stanowisku pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-02 14:08:56 dodanie dokumentu
Petycja Nr 6/2018 Łukasz Napierała 2018-10-02 13:59:25 edycja dokumentu
Petycja Nr 6/2018 Łukasz Napierała 2018-10-02 13:54:27 edycja dokumentu
Petycja Nr 6/2018 Łukasz Napierała 2018-10-02 13:45:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-02 13:44:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-02 13:44:00 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.(WYCIĄG) Łukasz Napierała 2018-10-02 09:04:03 dodanie dokumentu
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych, zarejestrowanych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na obszarze Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-01 13:20:18 edycja dokumentu
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych, zarejestrowanych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na obszarze Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-01 13:20:01 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-01 13:05:08 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-01 07:57:36 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-09-28 14:00:18 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli i godła stanowiących wyposażenie Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-09-28 13:55:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:43:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1344/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:43:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1344/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:42:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców lokali w budynku przy ul. Kolejowej 43 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-28 08:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:41:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1343/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:40:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1341/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:39:19 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach w latach 2018 ? 2020 Łukasz Napierała 2018-09-28 08:37:27 usunięcie załacznika