Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe na budowę systemu zarządzania ruchem w mieście Boguszów-Gorce w ramach przedsięwzięcia pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-09-17 13:39:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-17 13:01:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców budynku przy ul. T. Kościuszki 45 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-17 12:58:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców budynku przy ul. 1 Maja 102 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-17 12:56:22 dodanie dokumentu
Petycja Nr 5/2018 Łukasz Napierała 2018-09-17 12:11:32 dodanie dokumentu
Petycja Nr 4/2018 Łukasz Napierała 2018-09-17 12:08:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1334/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.Kolejowej 40 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-17 11:53:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-09-17 11:52:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-17 11:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1331/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-17 11:51:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-17 11:50:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1329/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-17 11:48:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1328/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Tadeusza Kościuszki 3, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-09-17 11:47:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1328/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Tadeusza Kościuszki 3, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-09-17 11:47:34 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2018 Łukasz Napierała 2018-09-17 08:20:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-14 10:52:27 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 05.09.2018r Mariola Kunach 2018-09-14 08:54:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1327/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-13 11:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1326/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-13 11:33:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1325/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-13 11:32:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1324/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-13 11:31:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1323/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-13 11:31:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1322/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-13 11:30:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1321/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-13 11:28:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1320/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-09-13 11:28:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1319/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 r. Łukasz Napierała 2018-09-13 11:25:15 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-13 09:43:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-13 09:29:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-09-13 09:27:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-09-13 09:26:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Łukasz Napierała 2018-09-13 09:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1318/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-09-13 09:16:34 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-13 08:52:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 26.09.2018r. Mariola Kunach 2018-09-12 13:43:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-12 08:11:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-11 17:11:44 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.04.04-02-0012/16 pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-09-11 10:50:23 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na publikację promocyjnego artykułu prasowego, dotyczącego realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-10 15:16:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetrgu na dzień 17 października 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-09-10 14:59:25 dodanie dokumentu
Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce Anna Majzner 2018-09-10 13:54:36 usunięcie załacznika