Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lista przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa w ramach I naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Anna Majzner 2018-10-19 20:09:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu druku oraz ustalenia formatu, treści oraz nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach oraz na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-19 16:21:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu druku oraz ustalenia formatu, treści oraz nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach oraz na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-19 16:21:25 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Łukasz Napierała 2018-10-19 16:19:37 dodanie dokumentu
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Łukasz Napierała 2018-10-18 17:21:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 10 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 14:01:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 3 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 14:00:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 13:58:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców budynku przy ul. Kolejowej 40 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 13:57:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 13:46:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 10 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 13:44:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 13:43:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 13:42:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 07.11.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 13:41:55 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-10-18 11:48:19 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 2 szt. tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr nr RPDS.06.03.04-02-02013/16 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach" Anna Majzner 2018-10-18 08:50:33 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 2 szt. tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr nr RPDS.06.03.04-02-02013/16 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach" Anna Majzner 2018-10-18 08:50:14 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 2 szt. tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr nr RPDS.06.03.04-02-02013/16 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach" Anna Majzner 2018-10-18 08:48:26 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycinki i korekty drzew na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-17 14:22:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-10-17 12:09:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/327/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-17 11:10:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/326/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-17 11:09:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 19.12.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-10-17 09:04:51 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Dostawa i wykonanie nasadzeń 75 szt. drzew wraz z opalikowaniem i zabezpieczeniem za pomocą taśmy parcianej o szerokości min. 3 cm na terenie Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-16 16:34:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1361/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-10-15 15:07:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1368/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-10-15 15:05:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1367/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-10-15 15:04:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1366/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-10-15 15:03:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1365/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-10-15 15:02:16 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę 17 tabletów i 1 laptopa do obsługi obrad Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-15 14:39:11 edycja dokumentu
Zaproszenie na spotkanie Mariola Kunach 2018-10-12 13:57:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1364/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-12 09:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1363/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-12 09:51:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1362/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-10-12 09:49:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1361/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-10-12 08:27:52 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-11 15:14:30 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-11 15:13:04 edycja dokumentu
LV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 15:06:26 dodanie dokumentu
LV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 15:04:24 dodanie dokumentu
LIV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 15:03:17 usunięcie dokument