Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 10/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:24:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:24:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:23:39 dodanie dokumentu
XLIV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:22:19 edycja dokumentu
XLIV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:22:07 dodanie dokumentu
XLIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:21:29 usunięcie dokument
XLIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:21:23 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIII/263/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach do rozpatrzenia skargi Pani Barbary W. na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:20:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/262/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:15:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/262/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:15:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/261/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szećioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Kopernika 7 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Kopernika 7 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:12:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/260/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im.Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:07:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/259/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:02:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/259/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:01:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/258/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Miasto Boguszów-Gorce z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r." Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 08:56:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/257/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-13 15:00:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/256/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-13 14:53:52 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-12-13 13:51:13 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-12-13 13:50:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok Agnieszka Żurowska 2017-12-12 15:43:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok Agnieszka Żurowska 2017-12-12 15:35:58 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok Agnieszka Żurowska 2017-12-12 15:29:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok Agnieszka Żurowska 2017-12-12 15:26:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok Agnieszka Żurowska 2017-12-12 13:35:04 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok Agnieszka Żurowska 2017-12-12 13:33:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025 Agnieszka Żurowska 2017-12-12 13:29:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025 Agnieszka Żurowska 2017-12-12 13:19:08 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rekrutacji na wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-11 14:57:40 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 15.11.2017r. Mariola Kunach 2017-12-11 13:04:06 dodanie dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2017-12-08 09:47:04 edycja dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2017-12-08 09:45:38 edycja dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2017-12-08 09:42:35 dodanie dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2017-12-08 09:42:18 usunięcie dokument
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2017-12-08 09:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1017/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Jolanta Malik 2017-12-08 07:51:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1002/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Jolanta Malik 2017-12-08 07:46:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Jolanta Malik 2017-12-08 07:45:23 edycja dokumentu
Rok 2018 Jolanta Malik 2017-12-07 09:12:04 edycja dokumentu
Rok 2018 Jolanta Malik 2017-12-07 09:11:40 edycja dokumentu
Rok 2018 Jolanta Malik 2017-12-07 09:09:55 edycja dokumentu