Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-05-16 14:41:31 dodanie dokumentu
Korekta informacji z dnia 19.01.2018 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-05-16 13:25:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 20 czerwca 2018 r. Bernard Zonenberg 2018-05-16 12:17:44 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Łukasz Napierała 2018-05-15 16:59:03 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Łukasz Napierała 2018-05-15 16:57:27 dodanie dokumentu
Rewitalizacja skarpy przy ul. Kamieniogórskiej (dz. nr 122/3, obr. 3 Boguszów) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów- Gorce" Łukasz Napierała 2018-05-15 16:33:42 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 25.04.2018r. Bernard Zonenberg 2018-05-14 11:44:09 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Łukasz Napierała 2018-05-14 08:54:56 edycja dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Łukasz Napierała 2018-05-14 08:52:58 edycja dokumentu
Zaproszenie do przesłania szacunkowej wartości zamówienia na kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego obsługę procesu głosowania w trakcie sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach oraz transmisję jej posiedzeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Łukasz Napierała 2018-05-11 14:13:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Krakjowskiej 14 Urszula Szymańska 2018-05-11 12:11:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-05-11 09:19:55 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-05-10 15:14:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-05-10 15:13:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ul. Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2018-05-10 14:38:13 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ul. Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2018-05-10 14:37:55 edycja dokumentu
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-05-09 12:12:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1174/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania Łukasz Napierała 2018-05-08 17:08:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1173/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-05-08 17:04:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-08 17:03:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-08 17:00:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-08 16:57:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-08 16:56:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-08 16:55:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ........................ Łukasz Napierała 2018-05-08 16:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2017 Łukasz Napierała 2018-05-08 16:53:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-08 16:51:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-08 16:50:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-08 16:48:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-08 16:42:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-08 16:42:11 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Łukasz Napierała 2018-05-08 16:41:13 dodanie dokumentu
Budowa 3-ch ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" Łukasz Napierała 2018-05-08 10:47:07 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Łukasz Napierała 2018-05-07 15:09:21 edycja dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Łukasz Napierała 2018-05-07 15:07:58 edycja dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Łukasz Napierała 2018-05-07 15:00:44 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 18.04.2018r. Marzena Siek 2018-05-07 09:20:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 20 czerwca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-05-04 10:27:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 20 czerwca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-05-04 10:25:20 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-04 09:42:33 edycja dokumentu