Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 958/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-09-25 10:25:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 957/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-09-25 10:24:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 956/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-09-25 10:22:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali stanowiących mieszkalny zasób gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2017-09-22 13:24:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2017-09-22 09:13:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 955/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji sporządzonej na miesiąc wrzesień 2017 roku Łukasz Napierała 2017-09-22 09:09:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 952/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcech Łukasz Napierała 2017-09-22 09:06:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 955/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji sporządzonej na miesiąc wrzesień 2017 roku Łukasz Napierała 2017-09-22 08:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 954/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018r. Łukasz Napierała 2017-09-22 08:50:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 953/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 56 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-09-22 08:48:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 952/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcech Łukasz Napierała 2017-09-22 08:43:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2017-09-22 08:40:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2017-09-22 08:39:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 922/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-09-22 08:33:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji Łukasz Napierała 2017-09-22 08:32:32 edycja dokumentu
Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem systemu sterowania/zarządzania oświetleniem drogowym w dzielnicy Gorce w Boguszowie-Gorcach, realizowanego w formule "Zaprojektuj i wybuduj", w ramach przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P & R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2017-09-21 15:22:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-09-21 15:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 873/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. Łukasz Napierała 2017-09-20 09:45:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 919/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Łukasz Napierała 2017-09-20 09:25:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 950/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2017-09-20 09:09:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 949/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2017-09-19 15:35:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 948/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-09-19 15:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 947/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-09-19 15:32:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 946/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-09-19 15:31:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2017-09-19 15:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-09-19 15:27:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:27:39 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXVII/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:27:23 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 943/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-09-19 15:25:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:25:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVIII/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:24:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:23:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-09-19 15:23:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:22:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:22:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 941/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-09-19 15:21:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:21:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:21:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:20:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-09-19 15:19:41 dodanie dokumentu