Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Grzegorz Urban Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:23:52 dodanie dokumentu
Martin Szczeklik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:23:24 dodanie dokumentu
Ryszard Synoś Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:22:36 dodanie dokumentu
Dorota Paruch Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:21:04 dodanie dokumentu
Urszula Anna Mikołajska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:20:43 dodanie dokumentu
Arkadiusz Łasicki Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:20:17 dodanie dokumentu
Daniel Lubiński Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:19:52 dodanie dokumentu
Marceli Lorenc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:19:28 dodanie dokumentu
Krzysztof Krajewski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:19:08 dodanie dokumentu
Daniel Geming Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:18:42 dodanie dokumentu
Michał Foryś Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:17:52 dodanie dokumentu
Beata Chlewicka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:17:11 dodanie dokumentu
Sebastian Borkowski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:16:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-07 16:33:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Łukasz Napierała 2019-01-07 16:33:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań Łukasz Napierała 2019-01-07 16:33:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-07 16:32:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Łukasz Napierała 2019-01-07 16:31:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań Łukasz Napierała 2019-01-07 16:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzania jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych sporządzanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-01-07 16:28:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Łukasz Napierała 2019-01-07 16:28:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-07 16:27:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Łukasz Napierała 2019-01-07 16:26:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-07 16:24:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2019-01-07 16:23:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia p.o. Sekretarza Miasta Boguszowa-Gorc do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności Łukasz Napierała 2019-01-07 16:21:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości za lokal użytkowy znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ........................... Łukasz Napierała 2019-01-07 16:20:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-07 16:19:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości za lokal użytkowy znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ........................... Łukasz Napierała 2019-01-07 16:19:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-07 16:17:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-07 16:14:52 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2019-01-07 15:52:00 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2019-01-07 15:51:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi Łukasz Napierała 2019-01-07 15:46:04 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Łukasz Napierała 2019-01-04 10:22:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-04 09:38:26 dodanie dokumentu
Informacja na temat płatności na podstawie faktur dokonywanych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT Łukasz Napierała 2019-01-03 16:31:17 dodanie dokumentu
Centrum Obsługi Jednostek (od 01.01.2017 r.) Łukasz Napierała 2019-01-03 12:31:23 edycja dokumentu
Rok 2019 Łukasz Napierała 2019-01-02 14:58:29 dodanie dokumentu
Rok 2019 Łukasz Napierała 2019-01-02 14:53:55 dodanie dokumentu