Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:25:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Łukasz Napierała 2018-06-06 09:16:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika do zastępowania Pani Katarzyny Kawka Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach w czasie jej nieobecności Łukasz Napierała 2018-06-06 09:15:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Łukasz Napierała 2018-06-06 09:14:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji ws. "świadczeń dobry start" Łukasz Napierała 2018-06-06 09:13:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji ws. "świadczeń dobry start" Łukasz Napierała 2018-06-06 09:13:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-05 16:54:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-05 16:53:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:45:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:43:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:42:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:36:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2017 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:35:57 dodanie dokumentu
Statut Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-05 15:52:46 edycja dokumentu
Statut Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-05 15:51:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 20 czerwca 2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-05 09:28:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 20 czerwca 2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-05 09:27:39 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-06-04 15:08:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-06-04 15:07:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-06-04 14:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-06-04 14:57:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-06-04 14:56:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-06-04 14:49:03 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Napierała 2018-06-04 14:43:28 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:28:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:27:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:21:47 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:21:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:11:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:11:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 01.06.2018 r. znak: ZAB.6740.136.2018, w sprawie wydania decyzji na zmianę decyzji Starosty Wałbrzyskiego nr 154/2014 z dnia 19.03.2014 o pozwoleniu na przebudowę ul. Reja w Boguszowie- Gorcach, działka nr 713, 714, obręb nr 3 Boguszów Anna Majzner 2018-06-01 13:35:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 17 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-05-29 12:50:52 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 17 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-05-29 12:49:57 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:36:15 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:34:50 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:32:55 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:29:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-29 08:35:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2017 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:26:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-29 08:23:34 dodanie dokumentu