Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Anna Majzner 2018-08-06 08:36:11 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej Mariola Kunach 2018-08-03 12:58:38 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej Mariola Kunach 2018-08-03 12:55:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 05.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:31:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku przy ul. R. Traugutta 10 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 29.08.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:30:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 29.08.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:28:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 29.08.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:26:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, na dzień 29.08.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:25:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 25.07.2018r Bernard Zonenberg 2018-08-03 11:42:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018r. Łukasz Napierała 2018-08-02 12:55:57 dodanie dokumentu
Modernizacja nawierzchni ul. Łącznej oraz ul. Rzeźnianej o dł. ok. 350 m wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Łącznej oraz Rzeźnianej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej" Anna Majzner 2018-08-02 12:25:18 usunięcie dokument
Modernizacja nawierzchni ul. Łącznej oraz ul. Rzeźnianej o dł. ok. 350 m wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Łącznej oraz Rzeźnianej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej" Anna Majzner 2018-08-01 20:39:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1048/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku przy ul.Kolejowej 50 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-01 15:19:46 edycja dokumentu
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-08-01 15:18:40 dodanie dokumentu
Modernizacja toalet w budynku PSP nr 1 przy ul. Szkolnej 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2018-08-01 15:09:41 dodanie dokumentu
Modernizacja nawierzchni ul. Łącznej oraz ul. Rzeźnianej o dł. ok. 350 m wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Łącznej oraz Rzeźnianej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej" Łukasz Napierała 2018-08-01 15:07:55 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 25.07.2018r Małgorzata Grzesiak 2018-08-01 15:07:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 r. Bernard Zonenberg 2018-08-01 15:01:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 r. Bernard Zonenberg 2018-08-01 14:58:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2017 Łukasz Napierała 2018-07-31 17:11:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1117/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-31 17:02:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1062/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok Łukasz Napierała 2018-07-31 16:41:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1061/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań Łukasz Napierała 2018-07-31 16:39:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1053/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2018-07-31 16:38:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1007/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie ? Gorcach Łukasz Napierała 2018-07-31 16:34:25 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-07-31 16:12:01 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-07-31 11:26:04 edycja dokumentu
LII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-30 15:30:21 dodanie dokumentu
LII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-30 15:27:57 edycja dokumentu
LII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-30 15:27:31 edycja dokumentu
LII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-30 15:27:06 edycja dokumentu
LII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-30 15:27:02 dodanie dokumentu
L Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-07-30 15:24:55 usunięcie dokument
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2018-07-30 14:10:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-07-30 11:56:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-07-30 11:55:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1248/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-25 15:11:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-07-25 15:00:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1255/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 1 roku Łukasz Napierała 2018-07-23 14:10:25 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-07-23 14:10:18 edycja dokumentu