Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LIII/321/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:34:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/320/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:32:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/319/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/208/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:28:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/318/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:16:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/317/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:13:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/316/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:10:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/315/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:09:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/314/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:08:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/313/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc i ustalenia zasad jej poboru Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:05:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/312/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:03:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/311/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-11 09:01:20 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym "Witold" w Boguszowie-Gorcach w latach 2018-2020 Łukasz Napierała 2018-10-10 13:24:34 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1345/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 17:22:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Łukasz Napierała 2018-10-09 16:33:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1355/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:28:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1354/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:27:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1319/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-09 16:24:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1360/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:17:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1359/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:16:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1358/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:15:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1357/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:14:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1356/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-10-09 16:13:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1356/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-10-09 16:13:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1355/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:10:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1354/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:09:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1353/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:07:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1352/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 16:05:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1351/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 Łukasz Napierała 2018-10-09 16:04:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1351/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 Łukasz Napierała 2018-10-09 16:03:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1350/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych", "Rejestru udostępnień danych osobowych" oraz "Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 16:01:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1350/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych", "Rejestru udostępnień danych osobowych" oraz "Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 16:01:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1349/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Łukasz Napierała 2018-10-09 15:58:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1348/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-10-09 15:56:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1347/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 15:53:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1346/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łukasz Napierała 2018-10-09 15:52:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1345/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 15:51:44 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 14:57:01 edycja dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 14:56:40 edycja dokumentu
INFORMACJA o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji Łukasz Napierała 2018-10-09 09:13:56 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym "Witold" w Boguszowie-Gorcach w latach 2018-2020 Łukasz Napierała 2018-10-08 16:19:45 dodanie dokumentu