Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o naborach Stowarzyszenia Kwiat Lnu wspomagających funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw Mariola Kunach 2018-03-20 16:15:38 edycja dokumentu
Informacja o naborach Stowarzyszenia Kwiat Lnu wspomagających funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw Mariola Kunach 2018-03-20 16:08:51 edycja dokumentu
Informacja o naborach Stowarzyszenia Kwiat Lnu wspomagających funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw Mariola Kunach 2018-03-20 16:07:53 usunięcie załacznika
Informacja o naborach Stowarzyszenia Kwiat Lnu wspomagających funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw Mariola Kunach 2018-03-20 16:07:49 usunięcie załacznika
Informacja o naborach Stowarzyszenia Kwiat Lnu wspomagających funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw Mariola Kunach 2018-03-20 16:05:25 dodanie dokumentu
Informacja o naborze wniosków dla przedsiębiorstw Mariola Kunach 2018-03-20 14:30:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/271/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:24:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:24:10 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:21:50 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:19:41 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:18:57 usunięcie dokument
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:18:50 usunięcie dokument
Ogłoszenie o przetargach na dzień 25.04.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-03-16 13:11:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/264/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:05:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/265/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku wraz z upływem roku budżetowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:04:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 13:04:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 12:46:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 12:46:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 12:45:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/280/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 12:45:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 25.04.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-03-16 12:42:55 dodanie dokumentu
Informacje o nowym konkursie MŚP Mariola Kunach 2018-03-16 12:03:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/281/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 10:08:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/280/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:55:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:54:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/278/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/270/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:53:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/277/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:50:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/276/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:48:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/275/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:45:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:40:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:39:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:38:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/271/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:37:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/267/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:31:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/270/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2018 roku Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:29:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/269/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:26:41 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-03-16 09:24:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-03-16 09:24:10 dodanie dokumentu
Uvchwała Nr XLIV/268/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XL/242/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 09:22:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/267/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-16 08:45:19 dodanie dokumentu