Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1380/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 485/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc dnia 06 lipca 2012r w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-25 14:18:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1379/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2018-10-25 14:16:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1379/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2018-10-25 14:14:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1378/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-10-25 14:06:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1377/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1316/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30.08.2018 w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach I naboru wniosków o udzielenie w 2018r dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-10-25 14:05:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1376/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-10-25 14:03:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1375/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-10-25 14:01:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1374/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkalne w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-10-25 13:59:25 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 2 szt. tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr nr RPDS.06.03.04-02-02013/16 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach" Anna Majzner 2018-10-25 13:57:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1373/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-25 13:57:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1372/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-25 13:56:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1371/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-25 13:55:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1370/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-25 13:54:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1369/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-10-25 13:52:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Łukasz Napierała 2018-10-25 11:43:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Łukasz Napierała 2018-10-25 11:39:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 października 2018 r. w sprawie konieczności ustalenia w drodze losowania, który z kandydatów uzyskuje mandat radnego do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w obwodzie nr 2, okręgu nr 3, w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-24 15:05:31 edycja dokumentu
Uchwała nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 października 2018 r. w sprawie konieczności ustalenia w drodze losowania, który z kandydatów uzyskuje mandat radnego do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w obwodzie nr 2, okręgu nr 3, w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-24 15:05:05 dodanie dokumentu
Uchwała 9/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-24 15:03:00 dodanie dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2018-10-24 09:08:40 edycja dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2018-10-24 09:03:14 edycja dokumentu
WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA MIASTA I DO RADY MIEJSKIEJ Łukasz Napierała 2018-10-24 08:57:20 edycja dokumentu
Waldemar Kujawa Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:44:20 dodanie dokumentu
Sylwia Dąbrowska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:41:20 dodanie dokumentu
Daniel Geming Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:40:59 dodanie dokumentu
Maria Grelewicz Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:40:37 dodanie dokumentu
Edyta Kasprzyk Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:40:16 dodanie dokumentu
Janusz Kita Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:39:55 dodanie dokumentu
Irena Kułakowska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:39:34 dodanie dokumentu
Marceli Lorenc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:39:11 dodanie dokumentu
Daniel Lubiński Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:38:52 dodanie dokumentu
Józef Nowak Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:38:27 dodanie dokumentu
Renata Stec Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:38:06 dodanie dokumentu
Maria Świetlik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:37:47 dodanie dokumentu
Grzegorz Urban Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:37:27 dodanie dokumentu
Stanisław Urbaniak Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:37:02 dodanie dokumentu
Marceli Wiśniewski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:36:39 dodanie dokumentu
Jerzy Wysocki Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-10-23 10:35:59 dodanie dokumentu
WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA MIASTA I DO RADY MIEJSKIEJ Łukasz Napierała 2018-10-23 09:03:35 dodanie dokumentu
Lista przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa w ramach II naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Anna Majzner 2018-10-19 20:53:53 dodanie dokumentu