Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. Łukasz Napierała 2017-12-21 15:02:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2017-12-21 15:02:33 edycja dokumentu
Przebudowa budynku bacówki na zboczu góry Dzikowiec (dz. nr 23, obr. 6 Stary Lesieniec) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" Łukasz Napierała 2017-12-21 14:35:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów z dnia 13.12.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-12-21 13:04:46 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów z dnia 13.12.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-12-21 13:04:20 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI OPEL F9 MOVANO O NR REJESTRACYJNYM DBA K210 Łukasz Napierała 2017-12-21 11:11:37 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2017-12-21 07:53:57 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2017-12-21 07:49:00 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI OPEL ASTRA II KARAWAN O NR REJESTRACYJNYM DB77334 Łukasz Napierała 2017-12-20 15:52:18 edycja dokumentu
Realizacja w roku 2018 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-12-20 15:49:12 edycja dokumentu
Petycja Nr 7/2017 Łukasz Napierała 2017-12-19 09:38:37 edycja dokumentu
Petycja Nr 7/2017 Łukasz Napierała 2017-12-19 09:37:55 dodanie dokumentu
Kontrole w 2017 roku Łukasz Napierała 2017-12-19 09:30:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2017-12-19 09:12:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2017-12-19 09:07:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2017-12-19 09:01:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. Łukasz Napierała 2017-12-19 08:58:28 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-12-18 14:46:29 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-15 13:29:55 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-15 13:28:31 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-15 13:27:40 usunięcie dokument
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-15 13:27:35 usunięcie dokument
Realizacja zasiłków dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce w formie świadczeń niepieniężnych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-15 13:09:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 17.01.2018 r. Bernard Zonenberg 2017-12-15 10:30:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 17.01.2018 r. Bernard Zonenberg 2017-12-15 10:30:00 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 06.12.2017r. Marzena Siek 2017-12-15 10:20:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 17 stycznia 2018 roku Bernard Zonenberg 2017-12-15 10:13:42 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 17 stycznia 2018 roku Bernard Zonenberg 2017-12-15 10:09:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 17.01.2018 r. Bernard Zonenberg 2017-12-15 10:06:50 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów z dnia 06.12.2017r. Mariola Kunach 2017-12-15 09:06:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 17 stycznia 2018 roku Małgorzata Grzesiak 2017-12-14 14:17:11 dodanie dokumentu
2018 Małgorzata Grzesiak 2017-12-14 14:15:01 usunięcie dokument
Ogłoszenie o przetargach na dzień 17.01.2018 r. Bernard Zonenberg 2017-12-14 11:19:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 17.01.2018 r. Bernard Zonenberg 2017-12-14 11:12:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 14/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:28:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:27:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:27:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 13/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:26:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:25:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-12-14 09:25:31 dodanie dokumentu