Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:33:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:32:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:26:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:24:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:24:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:19:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:16:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:11:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:10:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 ngrudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2019 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:08:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:04:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 13:04:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. i uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:39:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3366D oraz łącznik do drogi wojewódzkiej nr 367" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:30:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:15:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:14:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:09:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:08:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:01:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 12:01:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2018 r. wraz z upływem roku budżetowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 11:17:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 11:13:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 11:12:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 e. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-05 11:09:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r. Łukasz Napierała 2019-02-01 15:23:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; bezpieczeństwa; ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2019-02-01 15:23:17 edycja dokumentu
Stanisław Urbaniak - Przewodniczący Rady Miejskiej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-01 13:36:56 dodanie dokumentu
Jacek Cichura - Burmistrz Miasta Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-02-01 13:36:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzania jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych sporządzanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-02-01 08:57:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Łukasz Napierała 2019-01-31 15:26:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-31 15:25:23 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-31 15:24:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Łukasz Napierała 2019-01-31 15:18:58 dodanie dokumentu
UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Łukasz Napierała 2019-01-31 15:06:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2019-01-31 15:03:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r. Łukasz Napierała 2019-01-31 15:02:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-31 15:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach i udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-31 15:00:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z organizacją transportu niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek oświatowych Łukasz Napierała 2019-01-31 14:59:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę Łukasz Napierała 2019-01-31 14:58:20 dodanie dokumentu