Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1384/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-11-09 13:48:48 dodanie dokumentu
Centrum Obsługi Jednostek (od 01.01.2017 r.) Łukasz Napierała 2018-11-09 12:03:40 edycja dokumentu
Centrum Obsługi Jednostek (od 01.01.2017 r.) Łukasz Napierała 2018-11-09 10:52:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele rolne w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-08 10:22:02 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych". Łukasz Napierała 2018-11-06 14:03:57 edycja dokumentu
ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne, który dobędzie się 21.11.2018r. Bernard Zonenberg 2018-11-06 13:43:17 edycja dokumentu
ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne, który dobędzie się 21.11.2018r. Bernard Zonenberg 2018-11-06 13:42:26 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych". Łukasz Napierała 2018-11-05 15:15:33 edycja dokumentu
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych". Łukasz Napierała 2018-11-05 15:14:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-05 14:16:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-05 14:15:26 dodanie dokumentu
WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA MIASTA - II TURA Łukasz Napierała 2018-11-05 09:18:42 dodanie dokumentu
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-11-02 13:55:49 edycja dokumentu
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-11-02 13:55:35 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1383/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-11-02 13:43:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1382/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 862/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia budynków i lokali stanowiących stały zasób mieszkaniowy Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-11-02 13:42:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1381/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-11-02 13:41:19 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-11-02 10:09:24 edycja dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-11-02 10:09:04 edycja dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-11-02 09:43:37 edycja dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-11-02 09:42:56 dodanie dokumentu
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-11-02 09:17:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Głównej 18/1a w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-30 09:50:29 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Głównej 18/1a w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-30 09:50:07 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 11/4w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-30 09:14:44 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 11/4 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-30 09:04:58 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-30 08:33:36 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-30 08:33:13 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-10-29 13:28:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1376/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-10-26 13:39:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1377/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1316/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30.08.2018 w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach I naboru wniosków o udzielenie w 2018r dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-10-26 13:14:49 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Dostawa i wykonanie nasadzeń 75 szt. drzew wraz z opalikowaniem i zabezpieczeniem za pomocą taśmy parcianej o szerokości min. 3 cm na terenie Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-26 12:25:01 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycinki i korekty drzew na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-26 12:24:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu "KROK DO ZATRUDNIENIA" w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 Łukasz Napierała 2018-10-26 12:05:22 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 17.10.2018r. Małgorzata Grzesiak 2018-10-26 10:46:35 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 17.10.2018r. Małgorzata Grzesiak 2018-10-26 10:46:34 dodanie dokumentu
Petycja Nr 6/2018 Łukasz Napierała 2018-10-26 08:08:00 edycja dokumentu
Petycja Nr 5/2018 Łukasz Napierała 2018-10-26 08:07:35 edycja dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - II tura Łukasz Napierała 2018-10-25 15:11:43 edycja dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - II tura Łukasz Napierała 2018-10-25 14:42:37 dodanie dokumentu