Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:04:17 edycja dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:03:38 dodanie dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:02:29 usunięcie dokument
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:02:21 dodanie dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:01:39 usunięcie dokument
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:00:53 dodanie dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:00:05 usunięcie dokument
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 11:59:55 edycja dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 11:59:32 edycja dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 11:59:02 dodanie dokumentu
LII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 11:57:39 usunięcie dokument
LII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 11:57:33 usunięcie dokument
Modernizacja nawierzchni ul. Łącznej oraz ul. Rzeźnianej o dł. ok. 350 m wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Łącznej oraz Rzeźnianej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej" Łukasz Napierała 2018-08-22 11:09:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1283/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-21 11:30:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1287/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul .T. Kościuszki 45 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-21 11:29:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1286/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. 1 Maja 102 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-21 11:29:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-21 11:28:30 edycja dokumentu
SERWIS INTERNETOWY DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU Łukasz Napierała 2018-08-21 11:25:32 edycja dokumentu
SERWISY INTERNETOWE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Łukasz Napierała 2018-08-21 11:25:13 edycja dokumentu
SERWIS INTERNETOWY DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU Łukasz Napierała 2018-08-21 11:22:56 dodanie dokumentu
SERWISY INTERNETOWE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Łukasz Napierała 2018-08-21 11:17:27 edycja dokumentu
SERWISY INTERNETOWE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Łukasz Napierała 2018-08-21 11:15:45 edycja dokumentu
SERWISY INTERNETOWE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Łukasz Napierała 2018-08-21 11:14:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-21 09:12:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1290/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-08-21 09:12:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-21 09:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-21 09:07:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1287/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul .T. Kościuszki 45 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-21 09:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1286/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. 1 Maja 102 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-21 09:05:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-21 09:04:17 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec" Łukasz Napierała 2018-08-20 16:29:05 dodanie dokumentu
Petycja Nr 3/2018 Łukasz Napierała 2018-08-20 08:42:22 edycja dokumentu
Petycja Nr 3/2018 Łukasz Napierała 2018-08-20 08:39:43 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Łukasz Napierała 2018-08-17 13:23:35 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców Łukasz Napierała 2018-08-17 13:22:39 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Łukasz Napierała 2018-08-17 13:21:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Łukasz Napierała 2018-08-17 13:15:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Łukasz Napierała 2018-08-17 13:14:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Łukasz Napierała 2018-08-17 13:12:13 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (kalendarz wyborczy) Łukasz Napierała 2018-08-17 13:03:51 edycja dokumentu