Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-06-04 15:08:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-06-04 15:07:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-06-04 14:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-06-04 14:57:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-06-04 14:56:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-06-04 14:49:03 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Napierała 2018-06-04 14:43:28 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:28:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:27:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:21:47 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:21:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:11:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-04 09:11:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 01.06.2018 r. znak: ZAB.6740.136.2018, w sprawie wydania decyzji na zmianę decyzji Starosty Wałbrzyskiego nr 154/2014 z dnia 19.03.2014 o pozwoleniu na przebudowę ul. Reja w Boguszowie- Gorcach, działka nr 713, 714, obręb nr 3 Boguszów Anna Majzner 2018-06-01 13:35:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 17 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-05-29 12:50:52 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 17 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-05-29 12:49:57 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:36:15 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:34:50 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:32:55 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Boguszów-Gorce Joanna Ciba-Falkowska 2018-05-29 12:29:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-29 08:35:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2017 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:26:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-29 08:23:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-05-29 08:22:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:20:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:19:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-29 08:18:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-29 08:18:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-05-29 08:17:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-05-29 08:16:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-29 08:15:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1186/2018 i Nr 1187/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-05-29 08:15:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:12:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:10:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:06:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:05:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:04:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:03:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-29 08:03:02 dodanie dokumentu