Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1027/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:02:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1026/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 15:59:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1025/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 15:58:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1024/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 15:57:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1023/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-01-10 15:55:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1022/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia lokalu użytkowego Łukasz Napierała 2018-01-10 15:52:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1021/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-01-10 15:41:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Boguszów-Gorce będącego w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach oraz powołania komisji przetargowej Łukasz Napierała 2018-01-10 15:39:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1019/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2018-01-10 15:32:41 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI OPEL F9 MOVANO O NR REJESTRACYJNYM DBA K210 Łukasz Napierała 2018-01-10 15:27:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-10 14:28:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-10 14:19:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-10 14:18:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-10 13:34:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-10 13:13:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 18 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-01-09 16:37:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 18 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-01-09 16:35:47 dodanie dokumentu
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-09 16:06:08 edycja dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-09 15:56:52 edycja dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-09 15:55:45 edycja dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-09 15:53:10 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-09 13:19:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-09 11:06:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym najem pomieszczenia gospodarczego na cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-09 10:59:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego-garażu cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-09 09:53:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego-garażu cele nierolne w dniu 24.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-09 09:52:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-01-08 16:23:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku przy ul. Kolejowej 50 24.01.2018r. Mariola Kunach 2018-01-08 13:07:26 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku przy ul. Kolejowej 50 24.01.2018r. Mariola Kunach 2018-01-08 12:42:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne 24.01.2018r. Mariola Kunach 2018-01-08 12:28:16 dodanie dokumentu
XLV Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-05 12:25:20 dodanie dokumentu
XLV Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-05 12:23:00 dodanie dokumentu
XLIV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-01-05 11:53:37 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2018-01-04 16:10:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-01-04 16:07:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2018-01-04 16:03:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. Łukasz Napierała 2018-01-04 16:00:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. Łukasz Napierała 2018-01-03 16:55:49 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą materiałów i urządzeń biurowych do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-01-03 16:50:44 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-01-02 07:25:57 edycja dokumentu