Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kontrola przedsiębiorcy Łukasz Napierała 2017-10-18 14:48:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-18 14:38:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-18 14:36:24 usunięcie załacznika
Uchwała wraz z Obwieszczeniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. Łukasz Napierała 2017-10-18 14:18:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeatrgu w dniu 22.11.2017 Małgorzata Grzesiak 2017-10-18 14:06:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przeatrgu w dniu 22.11.2017 Małgorzata Grzesiak 2017-10-18 14:05:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 22.11.2017 Małgorzata Grzesiak 2017-10-18 13:56:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dnia 08.11.2017 Mariola Kunach 2017-10-18 08:59:57 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dnia 08.11.2017 Mariola Kunach 2017-10-18 08:39:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-17 16:46:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-17 16:45:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 02.11.2017r. Marzena Siek 2017-10-13 13:04:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 02.11.2017 Marzena Siek 2017-10-13 12:55:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dnia 02.11.2017r. Marzena Siek 2017-10-13 12:22:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 29.09.2017r. Marzena Siek 2017-10-12 13:46:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 970/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2017-10-11 14:45:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-11 14:42:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 15.11.2017 r. Małgorzata Grzesiak 2017-10-11 09:17:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:59:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:58:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2017-10-10 16:57:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczone Łukasz Napierała 2017-10-10 16:56:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2017-10-10 16:54:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 979/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2017-10-10 16:52:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-10 16:50:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 977/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:49:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 977/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:48:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 976/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:47:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 975/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:46:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 974/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2017-10-10 16:43:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 973/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 696/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce z późniejszymi zmianami Łukasz Napierała 2017-10-10 16:40:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 972/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 692/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Boguszów-Gorce i jej jednostkach organizacyjnych z późniejszymi zmianami Łukasz Napierała 2017-10-10 16:37:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 971/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 693/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach sklasyfikowanych w rozdiale 75085 Łukasz Napierała 2017-10-10 16:35:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 970/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2017-10-10 16:30:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 969/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Łukasz Napierała 2017-10-10 16:27:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 968/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. Łukasz Napierała 2017-10-10 16:11:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 967/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 966/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lokali w budynku przy ul.Kolejowej 45 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:08:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 965/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 964/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:06:38 dodanie dokumentu