Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe - prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Boguszowa-Gorc Anna Majzner 2018-01-18 08:59:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie przetargu na dzień 21.02.018 rok Małgorzata Grzesiak 2018-01-16 16:18:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie przetargu na dzień 21.02.018 rok Małgorzata Grzesiak 2018-01-16 16:02:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 31.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-16 09:04:35 usunięcie dokument
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na cele nierolne na okres 5 lat w dniu 31.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-16 08:28:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na cele nierolne na okres 5 lat w dniu 31.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-16 08:27:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 31.01.2018r. Marzena Siek 2018-01-16 08:16:39 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości, inwentaryzacji szkicowych lokali i budynków, dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali Łukasz Napierała 2018-01-11 15:33:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowa obsługa w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-01-11 15:31:51 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. Łukasz Napierała 2018-01-11 15:25:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-01-11 15:20:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-01-11 15:18:10 dodanie dokumentu
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Łukasz Napierała 2018-01-10 16:54:05 edycja dokumentu
Straż Miejska (SM) Łukasz Napierała 2018-01-10 16:52:46 edycja dokumentu
Zarządzenia od Nr 1054/2017 do Nr 1060/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-01-10 16:51:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1053/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2018-01-10 16:49:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1052/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Łukasz Napierała 2018-01-10 16:47:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1051/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie DOT.CENTRALIZACJI VAT-u Łukasz Napierała 2018-01-10 16:46:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1050/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017/2018 Łukasz Napierała 2018-01-10 16:45:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1049/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego Boguszów-Gorce na lata 2017-2019 Łukasz Napierała 2018-01-10 16:43:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1048/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku przy ul.Kolejowej 50 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:39:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1047/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:37:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1046/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:36:02 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 1044/2017 do Nr 1045/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-01-10 16:34:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1043/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-01-10 16:30:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1042/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Łukasz Napierała 2018-01-10 16:29:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1041/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w wymienionych obszarach Łukasz Napierała 2018-01-10 16:28:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Łukasz Napierała 2018-01-10 16:27:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1039/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-01-10 16:22:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1038/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Łukasz Napierała 2018-01-10 16:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1037/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 717 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009r. W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-01-10 16:16:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1036/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:14:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1035/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:13:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1034/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie Łukasz Napierała 2018-01-10 16:11:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1033/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:09:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1032/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:07:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1031/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzeni wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:06:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1030/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i mieszkańców budynku przy ul.S.Staszica 24 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:05:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1029/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:04:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1028/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-10 16:03:39 dodanie dokumentu