Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
I Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-15 08:42:22 usunięcie dokument
I Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-15 08:41:59 edycja dokumentu
I Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-15 08:41:27 dodanie dokumentu
LV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-15 08:41:02 usunięcie dokument
LV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-15 08:40:57 usunięcie dokument
Petycja Nr 4/2018 Łukasz Napierała 2018-11-14 15:06:23 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Janusza Kusocińskiego 3/8 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-14 14:40:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Janusza Kusocińskiego 3/8 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-14 14:39:36 dodanie dokumentu
Petycja nr 1/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-14 12:49:41 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-14 12:12:08 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-11-14 11:55:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1398/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-11-13 17:00:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1400/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-11-13 16:44:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1399/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-11-13 16:42:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1398/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-11-13 16:41:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1397/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie ustalenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-11-13 16:40:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 5/16 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-13 16:00:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 5/16 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-13 15:59:52 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych". Łukasz Napierała 2018-11-13 15:52:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na okres 5 lat w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 13:37:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne na okres 3 lat w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 13:30:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne na okres 3 lat w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 13:30:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne na okres 3 lat w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 13:20:22 dodanie dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 Łukasz Napierała 2018-11-13 13:15:38 edycja dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 Łukasz Napierała 2018-11-13 13:15:15 edycja dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 Łukasz Napierała 2018-11-13 13:14:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 12:52:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 12:52:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 12:51:04 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę w dniu 28.11.2018r. Marzena Siek 2018-11-13 12:50:57 dodanie dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 Łukasz Napierała 2018-11-09 14:32:47 dodanie dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 Łukasz Napierała 2018-11-09 14:18:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1396/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-11-09 14:09:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1395/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-11-09 14:06:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1394/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-11-09 14:04:49 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 1388/2018 do Nr 1393/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-11-09 14:03:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1388/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej Łukasz Napierała 2018-11-09 14:00:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1387/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2018-11-09 13:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1386/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Romualda Traugutta 13, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-11-09 13:52:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1385/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-11-09 13:50:36 dodanie dokumentu