Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-03 08:03:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu ?Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020? Łukasz Napierała 2018-04-03 08:01:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:01:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu ?Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020? Łukasz Napierała 2018-04-03 08:00:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 07:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 07:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-29 14:35:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1147/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 229/2 na działkę nr 233/1 obręb 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:35:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1146/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 300/7 na działkę nr 300/2 obręb 2 Gorce w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:34:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-29 14:33:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1147/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 229/2 na działkę nr 233/1 obręb 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1146/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 300/7 na działkę nr 300/2 obręb 2 Gorce w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:31:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1145/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-29 14:29:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:26:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:25:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1143/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-03-29 14:24:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1142/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-03-29 14:21:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-29 14:15:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I Przetargu ustnym nieograniczonym na cele rolne na okres 5 lat w dniu 18.04.2018r. Mariola Kunach 2018-03-29 13:58:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na cele rolne na okres 10 lat w dniu 18.04.2018 Mariola Kunach 2018-03-29 13:56:46 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Łukasz Napierała 2018-03-29 09:32:03 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów z dnia 21.03.2018r. Mariola Kunach 2018-03-29 08:17:36 dodanie dokumentu
Informacja z przeprowadzonych przetargów z dnia 7 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-03-28 07:48:01 edycja dokumentu
Informacja z przeprowadzonych przetargów z dnia 21 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-03-28 07:47:49 edycja dokumentu
Informacja z przeprowadzonych przetargów z dnia 21 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-03-28 07:41:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 13.04.2018r. Ewa Plebańska 2018-03-27 13:31:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 13.04.2018r. Ewa Plebańska 2018-03-27 13:30:33 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU Łukasz Napierała 2018-03-27 12:08:41 dodanie dokumentu
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2018-03-26 16:25:45 dodanie dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Boguszów-Gorce i jej jednostek organizacyjnych Łukasz Napierała 2018-03-26 16:19:29 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-26 15:15:47 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-26 15:14:20 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-26 15:11:47 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2018-03-23 16:46:44 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2018-03-23 16:11:02 dodanie dokumentu
XLVIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-23 13:40:20 dodanie dokumentu
XLVIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-23 13:38:42 edycja dokumentu
XLVIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-23 13:38:01 dodanie dokumentu
XLVIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-23 13:36:37 usunięcie dokument
XLVIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-23 13:36:19 edycja dokumentu