Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-27 15:13:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:04:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:03:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1295/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:02:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1294/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:02:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1293/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:01:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetrgu na dzień 26 września 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 11:54:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetrgu na dzień 26 września 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 11:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1063/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 519/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne Łukasz Napierała 2018-08-24 10:10:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 10:09:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 10:09:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1300/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości za lokal użytkowy znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ................. Łukasz Napierała 2018-08-24 10:08:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 10:04:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 10:04:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 10:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1299/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-24 09:57:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1298/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-24 09:56:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1297/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-24 09:55:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 09:54:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1295/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 09:53:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1295/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 09:53:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1294/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 09:52:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1293/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 09:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1221A/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-08-24 08:43:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach oraz wyboru Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2018-08-23 14:41:15 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec" Łukasz Napierała 2018-08-23 14:24:37 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-08-23 13:47:54 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-08-23 13:47:33 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-08-23 13:46:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1292/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-23 13:36:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1291/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-23 13:34:18 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Boguszów-Gorce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-23 11:47:34 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Boguszów-Gorce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-23 11:46:01 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Boguszów-Gorce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-23 11:44:30 usunięcie dokument
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Boguszów-Gorce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-22 15:27:43 dodanie dokumentu
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-08-22 14:18:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-22 14:09:29 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:55:49 dodanie dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:52:48 edycja dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-22 12:25:55 edycja dokumentu