Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 980/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:44:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:40:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:40:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1217/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:39:50 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 1216/2018 do Nr 1218/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:36:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:52:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1214/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:50:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:48:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 41, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:40:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:36:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:34:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek budżetowych Gminy Boguszów-Gorce do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:33:28 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - pielęgnacja upraw leśnych na powierzchni 11,31 ha w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:29:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 11.07.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-08 13:35:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Łukasz Napierała 2018-06-07 14:27:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-06-07 13:20:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-06-07 13:19:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-06-07 13:18:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:30:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:28:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:25:49 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:25:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Łukasz Napierała 2018-06-06 09:16:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika do zastępowania Pani Katarzyny Kawka Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach w czasie jej nieobecności Łukasz Napierała 2018-06-06 09:15:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Łukasz Napierała 2018-06-06 09:14:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji ws. "świadczeń dobry start" Łukasz Napierała 2018-06-06 09:13:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji ws. "świadczeń dobry start" Łukasz Napierała 2018-06-06 09:13:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-05 16:54:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-05 16:53:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:45:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:43:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:42:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:36:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2017 Łukasz Napierała 2018-06-05 16:35:57 dodanie dokumentu
Statut Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-05 15:52:46 edycja dokumentu
Statut Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-05 15:51:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 20 czerwca 2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-05 09:28:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 20 czerwca 2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-05 09:27:39 usunięcie załacznika