Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 04.04.2018r. Mariola Kunach 2018-04-17 16:01:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.03.2018 r. Łukasz Napierała 2018-04-16 15:28:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 10 lat na dzień 09.05.2018 Mariola Kunach 2018-04-16 15:12:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat na dzień 09.05.2018 Mariola Kunach 2018-04-16 15:11:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat na dzień 09.05.2018 Mariola Kunach 2018-04-16 15:10:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.03.2018 r. Łukasz Napierała 2018-04-16 09:36:56 dodanie dokumentu
Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 27 (dawna ul. Buczka) oraz rewitalizacja budynku mieszkalnego, komórek gospodarczych oraz zaplecza sklepowego przy pl. Odrodzenia 5a w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-04-13 13:52:49 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Odnowienie luk oraz halizn na powierzchni 4.92 ha w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-13 13:37:40 edycja dokumentu
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach" Anna Majzner 2018-04-12 15:17:28 usunięcie załacznika
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-04-12 12:58:02 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-04-12 12:57:34 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-11 10:02:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-10 16:20:01 dodanie dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Boguszów-Gorce i jej jednostek organizacyjnych Anna Majzner 2018-04-10 08:27:36 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe - Odnowienie luk oraz halizn na powierzchni 4.92 ha w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-09 13:12:33 dodanie dokumentu
"Akcja Rupieć" - maj 2018 Łukasz Napierała 2018-04-06 14:03:28 dodanie dokumentu
Zmiana dotychczasowych nazw ulic w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-06 13:57:14 edycja dokumentu
Zmiana dotychczasowych nazw ulic w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-06 13:56:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przatrgu na dzień 11 kwietnia 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:13:50 edycja dokumentu
Odwołanie przetargu z dnia 11 kwietnia 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:06:57 dodanie dokumentu
Odwołanie przetargu z dnia 11 kwietnia 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:05:17 usunięcie dokument
Odwołanie przetargu z dnia 11 kwietnia 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:04:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-04-03 10:05:01 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-04-03 10:04:22 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-04-03 10:02:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:38:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:36:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:20:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:19:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:17:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:16:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu ?Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020? Łukasz Napierała 2018-04-03 08:15:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2017 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2017 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-03 08:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:12:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2018-04-03 08:12:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:11:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:10:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:07:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1153/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-03 08:04:48 dodanie dokumentu