Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 14:13:02 dodanie dokumentu
uchwała Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 14:10:34 usunięcie dokument
uchwała Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 14:10:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/252/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 14:07:13 dodanie dokumentu
Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 1.5.2 - ZIT AW Ewa Plebańska 2017-11-06 14:04:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/251/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 14:02:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/250/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:59:17 dodanie dokumentu
Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 1.5.2 - ZIT AW Ewa Plebańska 2017-11-06 13:58:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:57:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:55:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:53:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/246/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:47:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/245/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:37:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/244/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:31:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/244/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:31:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/243/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja L. na działalność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:19:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/242/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Artura M. na działalność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:15:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/241/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybranych w tych okręgach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 13:01:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/240/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gmiony Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 12:59:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/239/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 12:56:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/238/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 12:52:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne w dniu 22.11.2017r. Marzena Siek 2017-11-06 11:08:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 22.11.2017r. Marzena Siek 2017-11-06 10:57:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 22.11.2017r. Marzena Siek 2017-11-06 10:56:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dot. wykonania rozbiórki muru oraz wykonanie ogrodzenia w miejscu rozebranego muru przy ul.Kolejowej 51 w Boguszowie - Gorcach Bernard Zonenberg 2017-11-03 13:39:56 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dot. wykonania rozbiórki muru oraz wykonanie ogrodzenia w miejscu rozebranego muru przy ul.Kolejowej 51 w Boguszowie - Gorcach Bernard Zonenberg 2017-11-03 13:37:11 dodanie dokumentu
Odwołanie przetargu z dnia 22 listopada 2017 Małgorzata Grzesiak 2017-11-02 13:31:41 dodanie dokumentu
UWAGA!!! - Zakaz wstępu do lasów Łukasz Napierała 2017-11-02 09:41:24 dodanie dokumentu
Aktualizacja Informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce wraz z aktualizacją informacji o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2017-10-31 16:54:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 16:05:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 16:04:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 16:03:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 16:03:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 16:02:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 16:02:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 16:01:27 edycja dokumentu
Protokół Nr XLI/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 15:55:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 15:54:43 dodanie dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2017-10-30 10:32:29 edycja dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2017-10-30 10:30:13 edycja dokumentu