Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2018-01-23 11:19:51 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na dzień 21 luty 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-01-23 09:53:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie przetargu na dzień 21.02.018 rok Małgorzata Grzesiak 2018-01-23 09:49:25 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 17 stycznia 2018 roku Małgorzata Grzesiak 2018-01-23 09:43:15 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na dzień 21 luty 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-01-23 09:43:06 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na dzień 21 luty 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-01-23 09:42:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1083/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-01-23 09:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1082/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-23 09:20:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1081/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-01-23 09:03:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1080/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 641/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Traugutta 12J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków Łukasz Napierała 2018-01-23 08:59:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1079/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia lokalu użytkowego Łukasz Napierała 2018-01-23 08:58:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1078/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowa Łukasz Napierała 2018-01-23 08:53:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1077/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-01-23 08:51:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1076/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-23 08:49:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1075/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-01-23 08:48:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1074/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-23 08:47:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1073/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-23 08:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1072/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1024/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-01-23 08:44:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1071/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-01-23 08:42:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1070/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-01-23 08:41:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1069/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-01-23 08:38:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1068/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-01-23 08:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1067/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-01-23 08:36:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1066/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-01-23 08:02:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1065/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-01-23 08:01:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1061/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań Łukasz Napierała 2018-01-23 07:59:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1062/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok Łukasz Napierała 2018-01-23 07:59:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1064/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-01-23 07:54:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1063/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 519/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne Łukasz Napierała 2018-01-23 07:50:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1062/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok Łukasz Napierała 2018-01-23 07:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1061/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań Łukasz Napierała 2018-01-23 07:45:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2018-01-23 07:40:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. Łukasz Napierała 2018-01-23 07:39:52 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-01-19 13:45:37 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-01-19 13:41:12 dodanie dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-01-19 13:27:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-01-19 09:08:48 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą materiałów i urządzeń biurowych do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-01-18 15:13:11 edycja dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu i systemów- Dostawa i montaż klimatyzatora w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Łukasz Napierała 2018-01-18 15:11:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Boguszowa-Gorc Anna Majzner 2018-01-18 09:08:55 edycja dokumentu