Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rok 2017 Łukasz Napierała 2017-12-01 10:30:07 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargach w dniach 22.11.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-11-29 14:24:15 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargach w dniach 15.11.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-11-29 14:21:07 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI OPEL ASTRA II KARAWAN O NR REJESTRACYJNYM DB77334 Łukasz Napierała 2017-11-23 15:23:42 dodanie dokumentu
XLIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-23 08:37:10 dodanie dokumentu
XLIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-23 08:35:49 dodanie dokumentu
XLI Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-23 08:34:24 usunięcie dokument
XLII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-23 08:34:21 usunięcie dokument
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łukasz Napierała 2017-11-23 08:26:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustny nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne w dniu 06.12.2017r. Mariola Kunach 2017-11-22 14:05:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustny nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne w dniu 06.12.2017r. Mariola Kunach 2017-11-22 14:04:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-11-22 12:22:08 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-11-22 12:21:46 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-11-22 11:46:56 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-11-22 11:46:10 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-11-22 11:45:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 6/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-11-22 11:43:58 dodanie dokumentu
Petycja Nr 6/2017 Łukasz Napierała 2017-11-21 10:22:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat w dniu 06.12.2017r. Marzena Siek 2017-11-21 08:57:11 dodanie dokumentu
prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Boguszowa-Gorc Anna Majzner 2017-11-20 09:04:44 edycja dokumentu
prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Boguszowa-Gorc Anna Majzner 2017-11-20 09:04:12 usunięcie załacznika
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele nierolne 06.12.2017r. Mariola Kunach 2017-11-20 08:17:33 dodanie dokumentu
Informacja o wolnych 3 stanowiskach pracy pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-11-17 13:39:30 edycja dokumentu
prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Boguszowa-Gorc Anna Majzner 2017-11-16 15:01:51 dodanie dokumentu
Realizacja w roku 2018 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-11-14 17:23:53 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2017-11-13 15:11:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ol przetargu na dzień 13.12. 2017 r. Małgorzata Grzesiak 2017-11-13 09:01:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie ol przetargu na dzień 13.12. 2017 r. Małgorzata Grzesiak 2017-11-13 08:57:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie ol przetargu na dzień 13.12. 2017 r. Małgorzata Grzesiak 2017-11-13 08:56:48 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargach w dniach 02.11.2017r. Marzena Siek 2017-11-13 08:18:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Boguszowie-Gorcach z dnia 07.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-11-10 12:07:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 13/2017 Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-11-10 12:05:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2017-11-09 12:54:06 edycja dokumentu
Petycja Nr 6/2017 Łukasz Napierała 2017-11-08 10:51:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie przeatrgu na dzień 13 grudnia 2017 r. Małgorzata Grzesiak 2017-11-08 08:24:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie przeatrgu na dzień 13 grudnia 2017 r. Małgorzata Grzesiak 2017-11-08 08:23:54 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI OPEL ASTRA II KARAWAN O NR REJESTRACYJNYM DB77334 Łukasz Napierała 2017-11-07 16:08:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2017-11-07 12:34:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 14:32:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-11-06 14:15:25 dodanie dokumentu