Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o sesji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-14 11:56:48 dodanie dokumentu
XLV Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-14 11:56:07 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I ustnym przetagu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne dnia 28.02.2018r. Mariola Kunach 2018-02-14 11:21:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 28.02.2018r. Marzena Siek 2018-02-13 16:02:25 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 31.01.2018r. Marzena Siek 2018-02-13 15:55:59 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. - zmiana godzin Łukasz Napierała 2018-02-12 14:09:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego na cele nierolne 28.02.2018r. Mariola Kunach 2018-02-09 11:37:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne 28.02.2018 Mariola Kunach 2018-02-09 11:35:59 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 39 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-02-08 14:39:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach(2) Łukasz Napierała 2018-02-08 10:35:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów ? Gorce na 2018 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2018-02-08 10:30:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2018-02-08 10:11:31 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-02-06 08:21:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-02-05 14:19:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Łukasz Napierała 2018-02-05 14:03:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 991/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 roku ws. zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-02-05 13:48:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1101/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-02-05 13:45:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1099/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-02-05 13:43:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1098/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i mieszkańców budynków przy ul. Staszica 1-2 w Boguszowie-Gorcach na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-02-05 13:41:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1097/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-02-05 13:39:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1105/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-02-02 11:23:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1104/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-02-02 11:22:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1103/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-02-02 11:21:10 dodanie dokumentu
Dofinansowania na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 8.4.A RPO WD Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Ewa Plebańska 2018-02-02 11:20:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 991/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 roku ws. zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-02-02 11:18:32 dodanie dokumentu
Dofinansowania na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 8.4.A RPO WD Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Ewa Plebańska 2018-02-02 11:17:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1101/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-02-02 11:17:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1100/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej Łukasz Napierała 2018-02-02 11:15:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1099/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-02-02 11:12:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1098/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i mieszkańców budynków przy ul. Staszica 1-2 w Boguszowie-Gorcach na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-02-02 11:11:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1097/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-02-02 11:07:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1096/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-02-02 11:05:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1095/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-02-02 11:04:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1094/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich Łukasz Napierała 2018-02-02 11:02:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1084/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-02-02 10:59:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1093/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej Łukasz Napierała 2018-02-02 10:56:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1092/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23.09.2009r. ws. ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-02-02 10:50:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1091/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Łukasz Napierała 2018-02-02 10:45:33 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów z 24.01.2018r. Mariola Kunach 2018-02-02 08:03:02 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów z 24.01.2018r. Mariola Kunach 2018-02-02 08:02:23 dodanie dokumentu