Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-08 16:55:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ........................ Łukasz Napierała 2018-05-08 16:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2017 Łukasz Napierała 2018-05-08 16:53:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-08 16:51:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-08 16:50:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-08 16:48:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-08 16:42:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-08 16:42:11 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Łukasz Napierała 2018-05-08 16:41:13 dodanie dokumentu
Budowa 3-ch ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" Łukasz Napierała 2018-05-08 10:47:07 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Łukasz Napierała 2018-05-07 15:09:21 edycja dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Łukasz Napierała 2018-05-07 15:07:58 edycja dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Łukasz Napierała 2018-05-07 15:00:44 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 18.04.2018r. Marzena Siek 2018-05-07 09:20:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 20 czerwca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-05-04 10:27:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 20 czerwca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-05-04 10:25:20 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-04 09:42:33 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-04 09:41:05 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-04 09:23:05 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-04 09:20:37 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-01 21:28:02 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 18.04.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-04-30 14:29:11 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Boguszów-Gorce za 2017 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-30 14:12:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 6 czerwca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-30 13:41:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzien 6 czerwca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-30 13:40:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Łukasz Napierała 2018-04-27 14:22:02 dodanie dokumentu
Rok 2017 Łukasz Napierała 2018-04-27 14:20:40 dodanie dokumentu
Rewitalizacja skarpy przy ul. Kamieniogórskiej (dz. nr 122/3, obr. 3 Boguszów) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Łukasz Napierała 2018-04-27 14:13:44 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-04-27 13:47:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-04-26 15:27:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-04-26 15:23:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-26 15:20:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-26 15:17:10 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-26 15:16:39 dodanie dokumentu
Kontrole w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 11:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/291/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:45:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/290/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:43:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/289/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:41:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/288/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVI/227/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:38:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:35:09 dodanie dokumentu