Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1119/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:18:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1118/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:17:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1117/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:15:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1116/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul........................ Łukasz Napierała 2018-03-02 13:13:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1115/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1114/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:08:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1113/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łukasz Napierała 2018-03-02 13:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:01:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1111/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:00:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1110/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:59:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1109/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:57:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1108/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:55:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1107/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 12:50:38 dodanie dokumentu
Zadanie: Zakup i dostawa sprzętu i systemów - Rozszerzenie platformy GIS Gminy Miasto Boguszów-Gorce o dodatkowe funkcjonalności w ramach zadania pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 - "Technologie informacyjno-komunikacyjne", Działania 2.1 - "E-usługi publiczne", Poddziałania 2.1.4 - "E-usługi publiczne - ZIT AW" Łukasz Napierała 2018-03-01 10:39:54 dodanie dokumentu
XLVII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:45:04 edycja dokumentu
XLVII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:44:16 dodanie dokumentu
XLVII Sesja Rady Miejskiej (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:41:19 dodanie dokumentu
XLV Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:39:08 usunięcie dokument
Informacja o sesji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:39:05 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach(2) Łukasz Napierała 2018-02-27 16:35:01 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów i tuszy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-02-23 17:01:19 dodanie dokumentu
Zadanie 3: Wytworzenie oraz utrzymywanie (przez Wykonawcę) 3 witryn internetowych w ramach zadania pn.:" Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej 2- "Technologie informacyjno- komunikacyjne", Działania 2.1- "E- usługi publiczne", Poddziałania 2.1.4- "E- usługi publiczne- ZIT AW" Łukasz Napierała 2018-02-23 13:54:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Łukasz Napierała 2018-02-22 10:13:27 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-02-21 19:24:49 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-02-21 19:23:09 dodanie dokumentu
Zarządządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku, radnych rad powiatu i radnych gmin Łukasz Napierała 2018-02-21 15:07:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.02.2018 Łukasz Napierała 2018-02-21 15:03:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-02-20 16:12:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-02-20 16:11:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Głównej 32 Urszula Szymańska 2018-02-20 16:01:29 dodanie dokumentu
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w Boguszowie-Gorcach przy ulicach Żeromskiego 21 oraz Reymonta 14 w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-02-20 15:51:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzien 21 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-02-16 08:27:35 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na dzień 7 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-02-16 08:23:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzien 21 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-02-16 08:23:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich Łukasz Napierała 2018-02-15 15:04:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich Łukasz Napierała 2018-02-15 15:01:45 dodanie dokumentu
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Krakjowskiej 14 i Kościuszki 13 Urszula Szymańska 2018-02-15 12:34:35 dodanie dokumentu
Przebudowa przystanków autobusowych w BoguszowieGorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-02-14 13:10:16 dodanie dokumentu