Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1337/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-09-28 08:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Łukasz Napierała 2018-09-28 08:26:18 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-28 08:15:38 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 19.09.2018r. Mariola Kunach 2018-09-27 09:58:47 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach w latach 2018 ? 2020 Łukasz Napierała 2018-09-25 17:05:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-09-25 16:50:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-09-25 16:46:02 edycja dokumentu
Protokół Nr LII/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:35:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr LI/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:34:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:34:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:33:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:32:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:32:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:31:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:30:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:30:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:28:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:28:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:27:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:26:14 dodanie dokumentu
LIV Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:22:37 dodanie dokumentu
LIII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:21:14 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:21:10 usunięcie dokument
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 września 2018 r. - Informacja o losowaniach Łukasz Napierała 2018-09-25 11:36:58 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 września 2018 r. - Informacja o losowaniach (UNIEWAŻNIONO) Łukasz Napierała 2018-09-25 11:36:45 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 września 2018 r. - Informacja o losowaniach (SPROSTOWANIE) Łukasz Napierała 2018-09-25 11:36:10 usunięcie dokument
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 września 2018 r. - Informacja o losowaniach Łukasz Napierała 2018-09-25 11:35:52 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 września 2018 r. - Informacja o losowaniach (UNIEWAŻNIONO) Łukasz Napierała 2018-09-25 11:34:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 11:04:28 edycja dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-25 08:42:38 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 września 2018 r. - Informacja o losowaniach (SPROSTOWANIE) Łukasz Napierała 2018-09-25 08:23:22 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 września 2018 r. - Informacja o losowaniach (UNIEWAŻNIONO) Łukasz Napierała 2018-09-24 15:50:48 dodanie dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2018-09-24 15:00:01 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 12.09.2018r Mariola Kunach 2018-09-21 10:38:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-21 08:56:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 10 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-21 08:55:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-21 08:53:50 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-20 10:49:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na publikację promocyjnego artykułu prasowego, dotyczącego realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-20 08:32:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-20 08:32:02 edycja dokumentu