Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż foteli oraz sof będących częścią wyposażenia Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-07-10 11:05:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie - Gorcach Łukasz Napierała 2018-07-09 12:56:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1240/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-09 10:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2018-07-06 12:42:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1239/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-06 12:21:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1238/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-06 12:20:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1237/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-06 12:19:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1236/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-06 12:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-06 12:16:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1234/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul .R. Traugutta 10 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-06 12:16:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-06 12:15:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-06 12:14:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-06 12:13:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1229/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-06 11:34:03 edycja dokumentu
"Dobry start" 300+ Łukasz Napierała 2018-07-03 16:44:59 edycja dokumentu
"Dobry start" 300+ Łukasz Napierała 2018-07-03 16:40:15 edycja dokumentu
"Dobry start" 300+ Łukasz Napierała 2018-07-03 16:39:51 edycja dokumentu
"Dobry start" 300+ Łukasz Napierała 2018-07-03 16:38:15 dodanie dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich Łukasz Napierała 2018-07-03 16:26:15 edycja dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich Łukasz Napierała 2018-07-03 16:21:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-07-03 15:55:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-07-03 15:54:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-07-03 15:54:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-03 10:40:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-03 10:39:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-03 10:39:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-03 10:39:00 edycja dokumentu
Modernizacja toalet w budynku PSP nr 1 przy ul. Szkolnej 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2018-07-03 10:36:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-07-02 15:24:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-07-02 15:24:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2018-07-02 15:06:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji ws. "świadczeń dobry start" Łukasz Napierała 2018-07-02 15:05:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:39:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:38:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:38:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:34:17 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1217/2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:34:05 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2018-07-02 13:36:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1229/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 13:35:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1228/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-07-02 13:35:12 dodanie dokumentu