Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich Łukasz Napierała 2018-12-11 08:28:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-12-11 08:20:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 06.12.2018 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę znak: ZAB.6740.865.2018 Łukasz Napierała 2018-12-10 15:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1346/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łukasz Napierała 2018-12-10 14:46:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w jednostkach oświatowych Łukasz Napierała 2018-12-10 14:44:54 edycja dokumentu
Informacja o najbliższej sesji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:22:40 usunięcie dokument
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/275/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:21:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:16:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:16:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:11:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:11:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:08:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:06:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:06:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:05:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:02:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:00:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 13:59:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 13:56:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-10 13:26:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-10 13:26:38 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 28.12.2018r. Marzena Siek 2018-12-08 15:12:57 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 21.11.2018r. Marzena Siek 2018-12-08 15:09:45 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-08 15:06:12 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-08 15:05:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 i Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-12-08 14:54:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 i Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-12-08 14:54:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-12-08 14:52:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-12-08 14:51:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w jednostkach oświatowych Łukasz Napierała 2018-12-08 14:50:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-12-08 14:50:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za lokal użytkowy znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ......... Łukasz Napierała 2018-12-08 14:49:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2018-12-08 14:39:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-12-08 14:35:47 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację w roku 2019 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-08 12:25:39 dodanie dokumentu
Katarzyna Mikołajczyk Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-08 11:03:35 dodanie dokumentu
Arletta Kłosińska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-08 11:03:08 dodanie dokumentu
Krystian Ogrodnik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-08 11:02:43 dodanie dokumentu
Katarzyna Kawka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-08 11:02:21 dodanie dokumentu