Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2017-07-21 12:32:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Krótkiej 3/1 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-20 11:57:28 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Krótkiej 3/1 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-20 11:56:49 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 37 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Anna Majzner 2017-07-19 12:19:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu w dniu 09.08.2017r. Marzena Siek 2017-07-19 11:31:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym najem garażu w dniu 09.08.2017r. Marzena Siek 2017-07-19 11:20:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod miejsce postojowe w dniu 03.08.2017 Marzena Siek 2017-07-19 08:26:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym w dniu 03.08.2017r. Marzena Siek 2017-07-18 16:57:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów w dniu 03.08.2017 Marzena Siek 2017-07-18 16:52:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lokali budynku przy ul. Staszica 24 w Boguszowie-Gorcach na najem pomieszczenia na cele nierolne w dniu 03.08.2017r. Marzena Siek 2017-07-18 16:40:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 10/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:10:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 10/6 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:09:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Łącznej 8/8 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:07:44 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Łącznej 8/8 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:06:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Górnej 9/2 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:05:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Górnej 9/2 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:04:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Krótkiej 3/1 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:03:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Krótkiej 3/1 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2017-07-18 16:02:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 862/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia budynków i lokali stanowiących stały zasób mieszkaniowy Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2017-07-18 08:37:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 888/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Łukasz Napierała 2017-07-17 15:06:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 886/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do użytkowników działek przyległych tj. dz nr 191, 192, 165/3, 199, 200, na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2017-07-17 14:47:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 887/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-07-17 14:46:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 886/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do użytkowników działek przyległych tj. dz nr 191, 192, 165/3, 199, 200, na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2017-07-17 14:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 885/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-07-17 14:38:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 884/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Łukasz Napierała 2017-07-17 14:34:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 883/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Łukasz Napierała 2017-07-17 14:30:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów w dniu 03.08.2017r. Marzena Siek 2017-07-17 11:04:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów w dniu 03.08.2017r. Marzena Siek 2017-07-17 11:00:34 dodanie dokumentu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do rokowań warunków najmu Urszula Szymańska 2017-07-14 13:35:43 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 12.07.2017 r. na najem lokali użytkowych Urszula Szymańska 2017-07-14 13:34:10 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż oraz rozruch technologiczny sprzętu wyposażenia pomieszczeń zmywalni i wydawalni w budynku przy ul. Broniewskiego 11 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne" Anna Majzner 2017-07-14 13:08:04 edycja dokumentu
Dostawa i montaż oraz rozruch technologiczny sprzętu wyposażenia pomieszczeń zmywalni i wydawalni w budynku przy ul. Broniewskiego 11 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne" Anna Majzner 2017-07-14 13:07:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na najem lokalu mieszkalnego nr 58 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2017-07-13 09:41:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na najem lokalu mieszkalnego nr 58 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2017-07-13 09:40:33 dodanie dokumentu
Pielęgnacja i czyszczenie upraw leśnych w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2017-07-07 12:52:12 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 20.06.2017r. na dzierżawę ogródka Mariola Kunach 2017-07-07 09:05:43 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 30.06.2017r. na zakup działki Mariola Kunach 2017-07-07 08:50:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/234/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2017 roku Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-07-06 15:08:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-07-06 15:06:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/232/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-07-06 14:54:31 dodanie dokumentu