Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 15:17:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 15:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1281/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 15:00:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-13 14:53:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Kolejowej 43 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-13 14:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1278/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-13 14:49:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-13 14:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1276/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:46:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:45:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:43:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 02 sierpnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:41:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Łukasz Napierała 2018-08-13 14:38:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-13 14:32:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Fabińskiego nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-08-13 14:28:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Bizoń nauczycielki zatrudnionej w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-08-13 14:26:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-13 14:21:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269A/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Gminazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-13 14:17:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-13 14:17:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269A/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Gminazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-10 13:57:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-10 13:49:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań w dniu 25 lipca 2018 roku Łukasz Napierała 2018-08-10 13:45:16 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 1260/2018 do Nr 1266/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-10 13:35:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1259/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-10 13:32:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1258/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-10 13:32:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1257/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-10 13:29:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1256/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie Łukasz Napierała 2018-08-10 13:25:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/310/18 Rad Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-09 09:43:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/309/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-09 09:39:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/308/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-09 09:37:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi sekretariatu(umowa na zastępstwo) Łukasz Napierała 2018-08-09 09:35:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/307/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-09 09:33:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/306/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-09 09:23:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-08-09 09:21:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wychowawcę w Świetlicy Środowiskowej Nr 3 w Boguszowie -Gorcach w ramach projektu pt. Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji nr WND-RPDS.09.02.04-02-0003/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2018-08-07 10:49:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Anna Majzner 2018-08-06 08:36:11 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej Mariola Kunach 2018-08-03 12:58:38 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej Mariola Kunach 2018-08-03 12:55:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 05.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:31:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku przy ul. R. Traugutta 10 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 29.08.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:30:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 29.08.2018r. Mariola Kunach 2018-08-03 12:28:02 dodanie dokumentu