Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04.06.2018 r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie i recykling odpadów innych niż niebezpieczne" Anna Majzner 2018-06-15 13:41:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04.06.2018 r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie i przerabianie porfiru ze złoża "Gorce"" Anna Majzner 2018-06-15 13:39:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Łukasz Napierała 2018-06-15 11:40:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 25.07.2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-06-15 09:01:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 25.07.2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-06-15 09:00:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 25 lipca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-06-15 08:59:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 25 lipca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-06-15 08:58:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 25 lipca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-06-15 08:58:19 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 11.04.2018 Małgorzata Grzesiak 2018-06-15 08:51:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 06.06.2018 Małgorzata Grzesiak 2018-06-15 08:49:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat na dzień 27.06.2018r Mariola Kunach 2018-06-14 13:54:17 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat na dzień 27.06.2018r Mariola Kunach 2018-06-14 12:22:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat na dzień 27.05.2018r Mariola Kunach 2018-06-14 12:18:04 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat na dzień 27.05.2018r Mariola Kunach 2018-06-14 12:13:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:48:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 11.07.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-11 14:45:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 980/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:45:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 980/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:44:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:40:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:40:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1217/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:39:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1216/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 14:36:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:52:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1214/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:50:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:48:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 41, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:40:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:36:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1208/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:34:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1207/2018 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:33:28 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - pielęgnacja upraw leśnych na powierzchni 11,31 ha w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-11 09:29:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 11.07.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-08 13:35:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Łukasz Napierała 2018-06-07 14:27:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-06-07 13:20:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-06-07 13:19:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-06-07 13:18:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:30:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:28:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 czerwca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-06-06 09:25:49 usunięcie dokument