Dane teleadresowe

UWAGA - Zmiana numeru rachunku bankowego /czytaj więcej/

Urząd Miejski
w Boguszowie - Gorcach
 
 Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce 
Dni i godziny otwarcia Urzędu poniedziałek, środa, czwartek godz. 7:30 - 15:30
wtorek godz. 7:30 - 17:00
piątek godz. 7:30 - 14:00
Kierownictwo

Burmistrz Miasta: Jacek Henryk Cichura

Zastępca Burmistrza Miasta: Sebastian Drapała
p.o. Sekretarz Miasta: Grzegorz Łuczko
Skarbnik Miasta: Edyta Wojtas-Wolska

Tel. : (+48 74) 84 49 311
Fax : +48 74 84 49 165
E-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl
Adres strony internetowej : www.boguszow-gorce.pl
Adres skrytki EPUAP: /umboguszowgorce/skrytka
Numery rachunków bankowych: Wykaz numerów
NIP Urzędu : 886-10-06-818
REGON Urzędu : 000525010
NIP Gminy: 886-25-72-804
REGON Gminy: 890718188
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach (58-370), Plac Odrodzenia 1, w imieniu którego działa Burmistrz Miasta. E-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl
  2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.
  3. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: kuba@eduodo.pl 
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
  7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 11-02-2011 10:54:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Oldecka-Świetlik 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 07-01-2019 15:52:00