Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od dnia 2 listopada 2020 r. obowiązywać będzie Zarządzenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 773/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, w szczególności konieczności zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników.

Zgodnie z Zarządzeniem od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie do zadań:

 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • zajęcia pasa ruchu, organizacji ruchu drogowego oraz wszelkie sprawy drogowe.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu przez interesanta terminu spotkania w siedzibie Urzędu; wykaz numerów telefonicznych:

 • sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych – tel. 74 8449 311
 • sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – tel. 74 8449 490
 • sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła – tel. 668 194 949
 • sprawy pozostałe - sekretariat – tel. 74 8449 311.

Interesanci obsługiwani będą z zachowaniem środków ostrożności, w wydzielonej strefie Urzędu tj. pomieszczeniach biurowych (pokój numer 002 i 005), przy czym w jednym pokoju będzie mógł przebywać jednocześnie tylko jeden interesant. Interesanci obsługiwani będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9oo do 14oo, a we wtorki dodatkowo od godz. 15oodo godz. 16oo.

W sprawach innych niż wyżej wymienione wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu, należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres mailowy: sekretariat@boguszow-gorce.pl, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: EPUAP, za pośrednictwem poczty lub do skrzynki podawczej, znajdującej się w przedsionku Urzędu (za drzwiami wejściowymi).

UWAGA! Skrzynka podawcza dostępna jest dla mieszkańców w trakcie pełnych godzin pracy urzędu. W przedsionku dostępne są również do pobrania druki.

W sprawach innych niż wyżej wymienione, bezpośrednia obsługa interesantów jest realizowana jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.

Informacja na temat płatności na podstawie faktur dokonywanych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT /czytaj więcej/

UWAGA - Zmiana numeru rachunku bankowego /czytaj więcej/

Zdjęcie Ratusza

Urząd Miejski
w Boguszowie - Gorcach
 
 Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce 
Dni i godziny otwarcia Urzędu poniedziałek, środa, czwartek godz. 7:30 - 15:30
wtorek godz. 7:30 - 17:00
piątek godz. 7:30 - 14:00
Kierownictwo

Burmistrz Miasta(Osoba Pełniąca Funkcję Burmistrza): Krzysztof Kumorek

Zastępca Burmistrza Miasta:
Sekretarz Miasta: Wanda Palczewska
Skarbnik Miasta: Edyta Wojtas-Wolska

Dni i godziny przyjęć Interesantów w/s skarg i wniosków: wtorek od 15:00 do 17:00
Tel. : (+48 74) 84 49 311
Fax : +48 74 84 49 165
E-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl
Adres strony internetowej : www.boguszow-gorce.pl
Adres skrytki EPUAP: /umboguszowgorce/skrytka
Numery rachunków bankowych: Wykaz numerów
NIP Urzędu : 886-10-06-818
REGON Urzędu : 000525010
NIP Gminy: 886-25-72-804
REGON Gminy: 890718188
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach,Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce.
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r., w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  2. realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach umów z kontrahentami
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Boguszowie – Gorcach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Boguszowa – Gorce
  3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
  5. do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 11-02-2011 10:54:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 29-01-2021 12:08:28