Straż Miejska (SM)

 
pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
pok. nr 001, parter Urzędu Miejskiego
 
tel.: 74 844 92 93
tel.: 74 844 93 11 wew. 35
e-mail: strazmiejska@boguszow-gorce.pl
 
 
Sławomir Stokłosa - Komendant
e-mail: slawomirstoklosa@boguszow-gorce.pl
Mariusz Woźniak - Starszy Inspektor
 
Jacek Kliszewski - Specjalista
e-mail: jacekkliszewski@boguszow-gorce.pl
Paweł Ręczkowicz - Starszy Strażnik
 
Andrzej Prusinowski -  Starszy Strażnik
 
 

 

Skład osobowy:

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek 14.00-15.15
 • wtorek 9.00-11.00, 14.00-16.00
 • środa 14.00-15.15
 • czwartek 14.00-15.15
 • piątek 14.00-15.15

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w siedzibie Straży Miejskiej, należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Boguszowie – Gorcach pod numerami telefonów:

 • 997 (bezpłatny)
 • 74 84 49 405 (dyżurny Komisariatu)

 

Zadania i obowiązki:

- wspólne:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta.
 3. Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie:
  1. Spraw kadrowych, niezbędnej etatyzacji komórek organizacyjnych,
  2. Przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń i dyspozycji,
  3. Pomieszczeń biurowych i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.
 7. Podejmowanie działań ratowniczych prowadzonych pod nadzorem i kierunkiem osoby pełniącej obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.
 8. Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie realizowanych przez siebie zadań.
 9. Udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zasadami wynikającymi ze Statutu Miasta Boguszowa-Gorc oraz uczestnictwo w redagowaniu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Nadzór nad powierzonymi składnikami majątkowymi oraz nad mieniem gminy przekazanym podległym czy nadzorowanym jednostkom organizacyjnym.
 11. Kierownicy zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej.

- własne:

Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku poprzez podejmowanie czynności administracyjno-porządkowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich), a w szczególności odpowiada za:

 1. Ochronę porządku w miejscach publicznych,
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, w zakresie określonym, w przepisach o ruchu drogowym,
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami i instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. Ochronę obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 09:45:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 10-01-2018 16:52:46