Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WOISS)

Marian Pierzynka - kierownik
pokój nr 303, 304, III piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 66
e-mail: marianpierzynka@boguszow-gorce.pl
Agnieszka Zdeb - inspektor
pokój nr 303, 304, III piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 52
e-mail: agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl

 

Zadania i obowiązki wydziału:

- wspólne:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta.
 3. Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie:
  1. Spraw kadrowych, niezbędnej etatyzacji komórek organizacyjnych,
  2. Przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń i dyspozycji,
  3. Pomieszczeń biurowych i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.
 7. Podejmowanie działań ratowniczych prowadzonych pod nadzorem i kierunkiem osoby pełniącej obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.
 8. Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie realizowanych przez siebie zadań.
 9. Udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zasadami wynikającymi ze Statutu Miasta Boguszowa-Gorc oraz uczestnictwo w redagowaniu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Nadzór nad powierzonymi składnikami majątkowymi oraz nad mieniem gminy przekazanym podległym czy nadzorowanym jednostkom organizacyjnym.
 11. Kierownicy zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej.

- własne:

Prowadzenie spraw z zakresu oświaty, wychowania, kultury, sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół, przedszkola, świetlic, Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach,
 2. Nadzór nad organizacją sieci szkół,
 3. Przedkładanie Burmistrzowi uchwał w sprawie zmian organizacyjnych szkół,
 4. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkola,
 5. Prowadzenie spraw dotyczących awansów zawodowych nauczycieli,
 6. Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkola oraz udział w pracach komisji konkursowej,
 7. Współpraca ze związkami zawodowymi, placówkami służby zdrowia,
 8. Zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza terenem gminy,
 9. Nadzór nad dowozem dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy,
 10. Udzielanie pomocy materialnej uczniom,
 11. Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami działającymi na terenie gminy,
 12. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
 13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 14. Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 15. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:46:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 09-11-2011 10:17:49