Wydział Organizacyjno-Prawny (WOP)

Jolanta Malik - kierownik
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 49
e-mail: jolantamalik@boguszow-gorce.pl

Żaklina Morawska - inspektor
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 54
e-mail: zaklinamorawska@boguszow-gorce.pl
Agnieszka Oldecka - Świetlik - inspektor
pokój nr 212, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 38
e-mail: radamiejska@boguszow-gorce.pl
Monika Janusz - podinspektor
pokój nr 105, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311 wew. 51
e-mail: monikajanusz@boguszow-gorce.pl
Łukasz Napierała - inspektor
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 54
e-mail: lukasznapierala@boguszow-gorce.pl
Joanna Ciba - Falkowska - podinspektor
pokój nr 212, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 42
e-mail: promocja@boguszow-gorce.pl
Katarzyna Majzner - podinspektor
pokój nr 105, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311 wew. 51
e-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl
Katarzyna Dyląg-Marcinkowska - inspektor
pokój nr 212, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 42
e-mail: promocja@boguszow-gorce.pl
Agnieszka Robocińska - inspektor
pokój nr 005, parter Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311 wew. 71
e-mail: agnieszkarobocinska@boguszow-gorce.pl
Magdalena Szecówka - inspektor
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 54
e-mail: magdalenaszecowka@boguszow-gorce.pl

Zadania i obowiązki wydziału:

- wspólne:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta.
 3. Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie:
  1. Spraw kadrowych, niezbędnej etatyzacji komórek organizacyjnych,
  2. Przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń i dyspozycji,
  3. Pomieszczeń biurowych i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.
 7. Podejmowanie działań ratowniczych prowadzonych pod nadzorem i kierunkiem osoby pełniącej obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.
 8. Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie realizowanych przez siebie zadań.
 9. Udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zasadami wynikającymi ze Statutu Miasta Boguszowa-Gorc oraz uczestnictwo w redagowaniu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Nadzór nad powierzonymi składnikami majątkowymi oraz nad mieniem gminy przekazanym podległym czy nadzorowanym jednostkom organizacyjnym.
 11. Kierownicy zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej.

- własne:

Prowadzenie spraw w zakresie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym urzędu,
 4. Prowadzenie obsługi techniczno - biurowej Rady,
 5. Prowadzenie sekretariatu urzędu,
 6. Prowadzenie obsługi świadczeń socjalnych pracowników urzędu,
 7. Prowadzenie obsługi techniczno - biurowej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, Burmistrza Miasta, do Sejmu i Senatu, Europarlamentu, jednostek samorządu terytorialnego oraz referendum,
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza, umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw,
 10. Gospodarowanie środkami ruchomymi,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu wykonywania zadań i obowiązków służby BHP oraz p.poż,
 12. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 13. Wysyłanie i odbiór korespondencji,
 14. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 15. Prowadzenie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych, ochrona, inwentaryzacja i rejestracja zbiorów danych, zabezpieczenie systemów informatycznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:37:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 06-02-2019 09:02:50