Sprawozdania

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

I kwartał 2016 r.

Rb-N

Rb-Z

Rb-NDS

Rb-27S

Rb-28S
 

II kwartał 2016 r.

Rb-N

Rb-Z

Rb-NDS

Rb-27S

Rb-28S korekta nr 1
 

III kwartał 2016 r.

Rb-N

Rb-Z  korekta nr 1

Rb-NDS  korekta nr 1

Rb-27S

Rb-28S

IV kwartał 2016 r.

Rb-N korekta

Rb-Z

Rb-NDS

Rb-27S korekta

Rb-28S korekta

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2016 r.

Zarządzenie Nr 576/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r. według źródeł

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r. według działów

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r. cz.1
                            Wykonanie zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r. cz.2

Załącznik Nr 5 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 6 – Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji przekazanych z budżetu gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 9 – Wykaz dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2016 r.

Załącznik Nr 11 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. cz. 1
                              Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. cz. 2

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych MBP-CK w Boguszowie-Gorcach za I półrocze 2016 r.

 

2016 r.

Zarządzenie Nr 787/17 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2016 r. i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2016 r.

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy Boguszów-Gorce za 2016 r. według źródeł

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów gminy Boguszów-Gorce za 2016 r. według działów

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków gminy Boguszów-Gorce za 2016 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za 2016 r. cz.1
                            Wykonanie zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za 2016 r. cz.2

Załącznik Nr 5 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy Boguszów-Gorce za 2016 r.

Załącznik Nr 6 – Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych za 2016 r.

Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji przekazanych z budżetu gminy Boguszów-Gorce za 2016 r.

Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków za 2016 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 9 – Wykaz dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 r.

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2016 r.

Załącznik Nr 11 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.
                              Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych MBP-CK w Boguszowie-Gorcach za 2016 r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Boguszów-Gorce

 

Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2016 podawana do publicznej wiadomości
zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Żurowska 25-04-2016 09:26:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Żurowska 25-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Żurowska 31-05-2017 13:35:57