Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020

Uprzejmie informujemy, iż został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020.

Zachęcamy działające na ternie Gminy Boguszów-Gorce organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia swoich uwag i opinii dotyczących projektu uchwały.

W załączeniu przedkładamy niniejszy projekt do konsultacji.

Uwagi i opinie dotyczące projektu programu można składać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl w terminie do dnia 05 stycznia 2015 r.

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Miejski Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, III piętro, pok. nr 303-304, tel. 74 8449-311 wew. 52 i 66.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 22-12-2014 15:09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zdeb 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 22-12-2014 15:09:18