XLVIII Sesja

 I N F O R M A C J A

 

Informuję, że XLVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 28 marca br. (środa) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi położonymi na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „ Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVI/227/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2017-2020.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.                                                         

                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                Sylwia Dąbrowska                                                                                                                                                                           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Oldecka-Świetlik 23-03-2018 13:40:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Oldecka-Świetlik 23-03-2018 13:40:20